Bierzemy transport na chłodno czyli zabudowy izotermiczne

Samochody do transportu towarów szybko psujących się.

 

Transport świeżych produktów, kwiatów, leków czyli produktów szybko psujących się wymaga posiadania samochodu ze specjalnie przygotowaną zabudową. Mowa tu o kontenerze izotermicznym, który w porównaniu do innych jest bardziej skomplikowany ze względu na swoją budowę oraz liczne możliwości konfiguracji, jak i agregatów.

 

Te zabudowy dzielą się na trzy podstawowe typy:

 • Izotermy – termoizolowane, bez agregatu chłodniczego
 • Chłodnie – termoizolowane, z agregatem, utrzymujące temperatury od 0 do 8 stopni
 • Mroźnie – termoizolowane utrzymujące temperatury od -18 do 0 stopni, oczywiście z agregatem

Ściany zabudowy izotermicznej wykonane są zazwyczaj z paneli izolowanych, gdzie zewnętrzna i wewnętrzna warstwa to laminat a wypełnienie jest poliuretanowe. Zapewnia to dobre właściwości termoizolacyjne, zachowując odpowiednio niską wagę i dobrą ładowność.

Bardzo ważnym parametrem jest współczynnik przenikania ciepła oznaczany literą k oraz wyrażony w [W/(m2.K)]. Określa on wielkość przepływu ciepła przez jednostkową powierzchnię danej przegrody budowlanej, jeśli po dwóch jej stronach panuje różnica temperatur w wysokości 1K. Na jego podstawie można określić straty cieplne osobno dla danej przegrody. Im niższa wartość współczynnika, tym lepszy poziom izolacji. Wyróznić możemy dwa typy izolacji izoterm, których podział został stworzony ze względu na współczynnik k:

 • IN, czyli izotermiczne środki transportu z izolacją normalną,gdzie k = 0,7 W/(mK),
 • IR, czyli izotermiczne środki transportu z izolacją wzmocnioną,gdzie k = 0,4 W/(mK).

Chłodnie mają również swoje klasy uwzgledniające współczynnik k, mówią one o tym, jaka temperatura (t) będzie utrzymywana w środku zabudowy przy użyciu agregatu chłodniczego gdy średnia temperatura na zewnątrz to 30 stopni.

Klasa chłodniTemperatura minimalnaTemperatura maksymalnaWspółczynnik k
A012<0,7
B-1012<0,4
C2012<0,4
E-10<0,4
F-20<0,4

Należy zauważyć, że współczynnik przenikalności k dla klas: B, C, E, i F K ≤ 0,4W / (m2*K)

 

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup samochodu izotermicznego do swojej firmy powinni wiedzieć do jakiego rodzaju przewozów samochód będzie stosowany. W przypadku transportu bliskiego, tj. dystrybucji, potrzebny będzie bardzo sprawny agregat, który utrzyma temperaturę wewnątrz zabudowy przy częstym otwieraniu drzwi. Zwykle w dystrybucji nie są potrzebne podwójne drzwi tylne, wystarczą jednoskrzydłowe. Dobrze jest również zdecydować się w tym przypadku na kurtyny, które po otwarciu drzwi spowodują, że temperatura nie wzrośnie aż w takim stopniu.

Warto również rozważyć wybór ściany grodziowej, która rozdzieli przestrzeń ładunkową na dwie strefy. Jedna, do której będzie doprowadzane zimne powietrze z agregatu, tam bedziemy przewozić nasze towary wymagające utrzymania niskiej temperatury, a w drugiej części możemy przewozić pozostały ładunek, który nie potrzebuje aż tak bardzo reztrykcyjnych warunków. Gwarantuje to nam swojego rodzaju unierwsalność zabudowy.

Gdy dane przedsiębiorstwo jest zorientowane na międzynarodowy przewóz towarów, należy zadać sobie pytanie w jakich rejonach Europy będziemy działać. Ma to znaczenie przy wyborze agregatu. Warunki atmosferyczne panujące w Europie Północnej znacząco róznią się od tych w Europie Południowej. W południowej części naszego kontynentu średnie temperatury zewnętrzne są wyższe niż w północnej przez co agregat musi być bardziej wydajny, tak aby utrzymywać stałą temperaturę wewnątrz.

 

Wszystkie przewozy międzynarodowe towarów szybko psujących się powinny być objęte konwencją ATP. Jest to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów, artykułów spożywczych szybko psujących się, a także odnosząca się do specjalnych środków transportu dopasowanych do tych przewozów. W 2016 roku do konwencji ATP przystąpiło już 50 państw.

Umowę ATP stosuje się do każdego przewozu:

 • głęboko zamrożonych lub zamrożonych artykułów żywnościowych, wymienionych w załączniku 2 do umowy,
 • artykułów żywnościowych wymienionych w załączniku 3 do umowy, nawet gdy nie są one głęboko zamrożone lub zamrożone,

jeżeli miejsca załadowania i wyładowania ładunku znajdują się w dwóch różnych państwach i jeżeli miejsce wyładowania ładunku znajduje się na terytorium jednej ze stron umowy.

Kierowca pojazdu przewożącego żywność w warunkach chłodniczych powinien posiadać oryginał ważnego certyfikatu ATP, na ścianie czołowej musi być przymocowana tabliczka wg wzoru ATP (z numerem certyfikatu i nadwozia, klasę ATP i terminem ważności), zaś na ścianach bocznych (w górnych przednich narożnikach) umieszcza się niebieskie napisy z klasą np. FRC oraz terminem ważności certyfikatu.

 

Oczywiście zabudowa typu chłodnia może posiadać elementy wyposażenia niestandardowego:

 • Winda załadowcza – użyteczna, gdy nie możemy podjechać na rozładunek pod rampę lub nie ma w pobliżu wózka widłowego
 • Belki rozporowe – zabezpieczające ładunek, który może przesuwać się w czasie transportu
 • Dodatkowe pojemniki na narzędzia
 • Poduszki zawieszenia – wspomagające ustabilizowanie samochodu w przypadku nierównomiernego rozłożenia masy w przestrzeni ładunkowej

Jak widać izotermy są bardziej skomplikowanymi konstrukcjami niż np. popularne międzynarodówki. Wybierając taki pojazd powinniśmy poradzić się specjalistów, którzy zajmują się takimi samochodami, żeby dostać własnię to czego potrzebujemy.

Jeśli szukają państwo samochodu z zabudową izotermiczną do swojej działalności to zapraszamy do kontaktu z nami. (www.edostawcze.pl/kontakt)