Czy nowelizacja ustawy o VAT dotyczy samochodów dostawczych?

Nowelizacja z 7 lutego 2014 wprowadza nową definicję samochodu „ciężarowego”. Kolejny raz okazuje się, że nie najważniejsze co jest wpisane w dowód rejestracyjny i jaką samochód ma homologację.

 

Czy nowelizacja ustawy o VAT dotyczy samochodów dostawczych?

Niestety i oczywiście TAK. Dotyczy ona wszystkich pojazdów samochodowych o DMC do 3,5T. Czyli pomijając osobówki jest ważna przede wszystkim dla małego transportu. Co więc zmienia? Czy jej wejście w życie w prima aprilis 2014 spłata nam jakiegoś psikusa?

Może tak się zdarzyć. Nowelizacja z 7 lutego 2014 wprowadza nową definicję samochodu „ciężarowego”. Kolejny raz okazuje się, że nie najważniejsze co jest wpisane w dowód rejestracyjny i jaką samochód ma homologację. Zacytujmy więc ten fragment, który mówi jaki samochód jest NAPRAWDĘ ciężarowy:
a)    pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

  • klasyfikowanego na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
  •  z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków,

b)    pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
c)    pojazdu specjalnego, jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym, i jeżeli spełnione są również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

  • agregat elektryczny/spawalniczy,
  • do prac wiertniczych,
  • koparka, koparko-spycharka,
  • ładowarka,
  • podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,
  •  żuraw samochodowy,

d) pojazdu samochodowego określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 86a ust. 16 ustawy o podatku od towarów i usług*
(*który to brzmi: Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, inne niż określone w ust. 9 pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 4 pkt 2, uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów samochodowych oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, uwzględniając specyfikę ich konstrukcji oraz ich zastosowanie, a w przypadku pojazdów mających więcej niż jeden rząd siedzeń – również wymóg, aby dopuszczalna masa całkowita była większa niż 3 tony. )

Czyli mówiąc krótko. Mamy samochód ciężarowy z jednym rzędem siedzeń – mamy ciężarówkę. Mamy pickup’a lub brygadówkę (holenderkę) – nie mamy ciężarówki (sic!).

Powyższy podział na ciężarówki bardziej prawdziwe i te tylko trochę jest bardzo istotny. Otóż w przypadku tych drugich, jeśli chcemy odliczać cały VAT, musimy udowodnić US, że wykorzystujemy je wyłącznie do celów zw. z działalnością gospodarczą. Musimy więc po pierwsze zgłosić taki samochód co US, a po drugie prowadzić ewidencję przebiegu dokumentującą jedynie słuszne użytkowanie takiego pojazdu. Ciekawostką jest tu, że nawet jeśli mamy w firmie samochód osobowy i użytkujemy go tylko do celów gospodarczych to też możemy odliczyć 100% VAT.  Tak. Tu można odnaleźć pozytywną zmianę przepisów. Do niedawna praktycznie nie dało się odliczyć całego VAT od busów do 9 osób, często wykorzystywanych do wożenia pracowników. Teraz będzie to możliwe. Zyskają więc i duże firmy mające takie samochody we flocie jaki i setki firm wożących codziennie takimi busikami ludzi do pracy np na zachód. Tylko czy o to chodziło ustawodawcy?

Podsumowując. Jeśli mamy typowego, 2-3 osobowego busa, lub np. zwyżkę na 3,5 tonowym podwoziu – nic się nie zmienia. Jednak gdy mamy 6 osobowego blaszaka będziemy mieli albo więcej pracy (ewidencja przebiegu), albo odliczymy tylko 50% VAT i to nie tylko od zakupu, ale i wszystkich kosztów eksploatacji – paliwa, części eksploatacyjnych, czy nawet myjni.

Marcin Szymański

Więcej o ustawie – czyli jak to teraz z osobówkami jest TUTAJ.