Połączenie PKO Leasing z Raiffeisen-Leasing Polska

PKO kupił Raiffeisen Leasing. Co to oznacza dla klientów?

 

2 listopada 2016 r. PKO Bank Polski podpisał umowę zakupu od Raiffeisen Bank International spółki Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) za kwotę 850 mln PLN. Strategicznym celem transakcji było zwiększenie finansowania małych i średnich firm przez Grupę PKO Banku Polskiego. 1 grudnia 2016 roku PKO Leasing stał się właścicielem 100% akcji RLPL. Od tego momentu obie spółki wchodzą w skład Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

W dniu 28 kwietnia 2017 r. odbyło się prawne połączenie PKO Leasing z Raiffeisen-Leasing Polska, a Spółka Raiffeisen-Leasing Polska została wykreślona z rejestru przedsiębiorców. Celem tego działania jest lepsze dopasowanie oferty do potrzeb oraz zapewnienie najwyższego standardu obsługi. Docelowo dzięki połączeniu, oferta PKO Leasing jest jeszcze bardziej kompleksowa i innowacyjna.

Obecni klienci Raiffeisen Leasing nie powinni się raczej niczym przejmować. Doświadczenie dotychczasowych dużych fuzji w branży leasingowej pokazuje, że proces przejmowania jednej spółki przez drugą jest praktycznie niezauważalny i nieodczuwalny dla ich klientów.