Licencja na przewóz osób – poradnik

Polski rynek międzynarodowych i krajowych przewozów osób z dnia na dzień coraz dynamiczniej się rozwija. Firmy transportowe ogłaszają duże zapotrzebowanie na kierowców z uprawnieniami i doświadczeniem, a liczba wydanych licencji wzrasta wraz z pojawieniem się nowych przedsiębiorstw.

 

Przygotowaliśmy dla Was zatem kilka mądrości, dzięki którym dowiecie się więcej na temat licencji oraz jak je wyrobić.

Transport krajowy i międzynarodowy – czy potrzebna jest licencja ?

Sprawy związane z licencją czy zezwoleniem przewozowym reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.). Wynika z niej, że przedsiębiorca, który chce zgodnie z prawem wykonywać zarobkowo transport osób, musi uzyskać licencję. Ustawa przewiduje kilka rodzajów licencji, m.in.:

  1. na krajowy transport drogowy osób – czyli podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi zarejestrowanymi w kraju, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym jazda pojazdu oraz droga znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. na międzynarodowy transport drogowy osób – czyli podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób pojazdami samochodowymi, przy czym jazda pojazdu między miejscem początkowym i docelowym odbywa się z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Podjęcie i wykonywanie transportu międzynarodowego osób pojazdem konstrukcyjnie przeznaczonym do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą od dnia 15 sierpnia 2013 r. nie wymaga uzyskania licencji. Nowelizacja ustawy z dnia 5 kwietnia 2013r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców (Dz. U. 2013r., poz. 567) uchyliła obowiązek uzyskania licencji. Niemniej jednak, mimo że w transporcie międzynarodowym przy przewozie do 9 osób nie potrzeba licencji należy zauważyć, że transport krajowy jest częścią transportu międzynarodowego. Co za tym idzie, pomimo zmian w ustawie i tak wymagana jest licencja na przewóz.

 

Jak uzyskać licencję na przewóz osób?

Wniosek złożyć można osobiście podczas wizyty w urzędzie, listowie lub elektronicznie logując się na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Aby otrzymać licencję należy spełnić kilka istotnych warunków:

  • Przedsiębiorca (działalność gospodarcza) ubiegający się o licencję musi cieszyć się dobrą opinią, nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa skarbowe oraz nie być w posiadaniu prawomocnego orzeczenia zakazu wykonywania działalności gospodarczej w transporcie drogowym.
  • W przypadku spółki warunek jakim jest dobra opinia, muszą spełniać wszystkie osoby będące w zarządzie, a jedna z nich powinna posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Dodatkowo firma musi wykazać, że jest w dobrej sytuacji finansowej, w tym celu należy złożyć roczne sprawozdanie finansowe lub inne dokumenty świadczące o dobrej kondycji kapitałowej.
  • Samochód, który ma służyć do przewozu osób musi spełnić wymogi techniczne, wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowym. Osoba ubiegająca się o licencję ma obowiązek być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu, samochód może być też w leasingu.
  • Zatrudniony kierowca wykonujący przewóz osób na rzecz właściciela pojazdu, musi posiadać prawo jazdy kategorii B oraz stosowne badania lekarskie a także nie może być pozbawiony prawa do wykonywania zawodu kierowcy.

 

Podsumowując – czy mamy do czynienia z transportem międzynarodowym czy też krajowym licencję na przewóz osób należy mieć i jest to podstawa do prowadzenia tego typu działalności. Warunków do spełnienia, aby uzyskać ten dokument jest zaledwie kilka i o ile nie byliśmy karani, są w zupełności realne do zrealizowania.

Natomiast po auto do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób zapraszamy oczywiście do nas! Oprócz dostawczych znajdziecie u nas również ciekawe oferty na samochody m.in. 9-osobowe.

 

Patrycja Tokaj
Specjalista ds. Smochodów dostawczych

Tel: 791 105 528
mail: patrycja@edostawcze.pl